CV Koers helpt u graag in uw in uw zoektocht naar personeel. CV Koers is de specialist op het gebied van arbeidsbemiddeling.

Door onze jarenlange ervaring in het verzorgen van diensten van vele nachtwakers, huismeesters, persoonsbewakers en toezichthouders weten wij als geen ander welke uitdagingen zich voordoen binnen de diverse zorg instellingen. Dit gecombineerd met een breed netwerk van zorg professionals, nachtwakers, huismeesters, persoonsbewakers en of toezichthouders. ESO gecertificeerd. Zorgt er voor dat we snel kunnen leveren.

Heeft u een actueel vraagstuk? Bel Arjan 06-12 50-29 65 of [email protected]

breed netwerk van zorg professionals

CV Koers verbindt zorg en veiligheid

Een voorwaarde voor veilige zorg is dat medewerkers zich veilig voelen in het team. Met steun van collega’s en leidinggevenden, open communicatie waarin ze feedback kunnen geven en ontvangen en een klimaat waarin ze van fouten mogen leren. Het vermijden van geweld, ondersteunen van zorgpersoneel, ontzorgen door serviceverlening, veiligheidsplannen, risicoscans, communicatieschemas.

CV Koers verbindt zorg en veiligheid

Veiligheid vormt de basis voor de kwaliteit van onze zorg. Cliënten en zorgpersoneel moeten erop kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen om hen een veilige leef- en woon en werkomgeving te geven.

Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt over medicatieveiligheid, omgaan met agressie, omgaan met intimiteit en seksualiteit, vrijheidsbeperking en veilig verplaatsen.

Een voorwaarde voor veilige zorg is dat medewerkers zich veilig voelen in hun team. Met steun van collega’s en leidinggevenden, open communicatie waarin ze feedback kunnen geven en ontvangen en een klimaat waarin ze van fouten mogen leren. Het vermijden van geweld, ondersteunen van zorgpersoneel, ontzorgen door serviceverlening, veiligheidsplannen, risicoscans, communicatieschemas.

Het totaalpakket voor zorg instellingen

Wij hebben ons gespecialiseerd op het gebied van veiligheids- en zorg ondersteuning. Detacheren van huismeesters, nachtwakers, toezichthouders, persoonsbewakers en ondersteunend zorgpersoneel, maar ook arbeidsbemiddeling voor facilitaire, logistieke, technische, vakbekwame mensen.

Heeft u een actueel vraagstuk? Bel Arjan 06-12 50-29 65 of [email protected]

Het totaalpakket voor zorg instellingen

Het ontzorg principe

Het ontzorg principe. Met toezichthouders

We werken via het ontzorg principe. U kunt uw vraagstuk bij ons neerleggen en wij vullen vanaf dag 1 volledig voor u in.

Bijvoorbeeld: U zoekt een nachtwaker wij leveren u in 3 diensten 24 uur per dag 7 dagen per week professionele huismeesters. Tevens toezichthouders, persoonsbewakers of andere soortgelijke functies. ESO gecertificeerd personeel.

Heeft u een actueel vraagstuk? Bel Arjan 06-12 50-29 65 of [email protected]

Heeft u een actueel vraagstuk? Bel Teun 06-110 433 31 of [email protected]

Privacy